Raadi
Muuqaallada Kitaabka Shuruuxa

Falanqeynta Kitaabka " SHURUUX "

Cutubka 2aad - Dabeecadda Manhajka Qur'aanka

waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 2aad - Dabeecadda Manhajka Qur'aanka ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 3aad - Dhalashada Mujtamaca Muslimka ah

waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 3aad - Dhalashada Mujtamaca Muslimka ah iyo Astaamahiisa Gaarka ah ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada

Cutubka 4aad - Jihaadka Allaah Dartii

waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 4aad - Jihaadka Allaah Dartii ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 6aad - Shareeca Kowni Ah

waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 6aad - Shareeca Kowni Ah ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 7aad - Islaamka Uun Baa Ilbaxnimo Ah

waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 7aad - Islaamka Uun Baa Ilbaxnimo Ah ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 8aad - Aragtida islaamka Iyo "Thaaqaafada"

waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 8aad - Aragtida islaamka Iyo "Thaaqaafada" ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 10aad - Geedi Fog

Waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 10aad - Geedi Fog ee Kitaabka : Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 11aad - Isla Sarrenta Iimaanka

Waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 10aad - Isla Sarrenta Iimaanka ee Kitaabka: Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .

Cutubka 12aad - Waddadii Waa Tan

Waa barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo Cutubka 10aad - Waddadii Waa Tan ee Kitaabka: Shuruuxa kaasoo uu qoray sh.Mustafa Kaamil Maxamed Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq .