Raadi
Falanqeynta Kitaabka " SHURUUX "

Cutubka 1aad - Jiilkii Qur'aanka ee Fariidka ahaa